2024-07-13 | असार ३०, २०८१ Login

NRB Officer Assistant Director Admin 2080/081

 • Category: बैंकिंङ्ग तर्फ
 • Sub-Category: नेपाल राष्ट्र बैंक
 • Course Price: Rs. 15000
 • Course Discount: Rs. 3000
 • Course Discounted Price: Rs. 12000
 • Course Status:

  Active

 • Course Type:

  Online


Pay Via eSewa [9864298042]

Send money in esewa with mentioning your name, email and course title in remarks.

More About This Course.

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विज्ञापनलाई मध्यनजर गर्दै तह ६ प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी सहायक निर्देशक पद