2024-07-13 | असार ३०, २०८१ Login

शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तह द्बितीय पत्र

 • Category: Others
 • Sub-Category: शिक्षक सेवा
 • Course Price: Rs. 2500
 • Course Discount: Rs. 500
 • Course Discounted Price: Rs. 2000
 • Course Status:

  Active

 • Course Type:

  Online


Pay Via eSewa [9864298042]

Send money in esewa with mentioning your name, email and course title in remarks.

More About This Course.

#शिक्षक सेवा आयाेग #आधारभुत_तह_प्रथम पत्र कक्षा #मात्र_रु‍.२००० मा 
- शिक्षा (Education)   : Suresh Aryal : 7PM
- सामान्य ज्ञान  (GK)    : Nanda Prasad Bhattarai : 5AM
- आई.क्यु (IQ)            : Sujan Bhandari : 
- ICT                         : Sandip Pokhrel
#सुविधाहरु:
✅ दैनिक ३ घण्टा कक्षा + प्रत्येक दिन परीक्षा एवं   Feedback कक्षा गराइने।
✅ Full Pdf नोट उपलब्ध
✅  एक पटक भर्ना गरिसकेपछी परीक्षा नहुदासम्म पढ्न पाइने ।।
✅ हरेक दिन कक्षा सकिए लगत्तै परीक्षा संचालन गराईने ।
=====================