2024-07-12 | असार २९, २०८१ Login

RBB Online Course 2079

 • Category: बैंकिंङ्ग तर्फ
 • Sub-Category: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
 • Course Price: Rs. 6000
 • Course Discount: Rs. 500
 • Course Discounted Price: Rs. 5500
 • Course Status:

  Inactive

 • Course Type:

  Online


Pay Via eSewa [9864298042]

Send money in esewa with mentioning your name, email and course title in remarks.

More About This Course.

1. कृष्ण निरौला सर (Banking, Act & Account Part)

2. तिलक महरा सर (Economics Part)

3. हिम खनाल सर  (Management Part)

4. इश्वर अधिकारी  सर (Math Part)

5. तुलसी राम ढकाल सर (Computer Part) 

6. नन्द प्रसाद भट्टराई सर (GK Part)

7. योगेश जोशी सर (Computer Part)

अनलाइन कक्षाका विशेषताहरू :-

1. ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा हरेक दिन Live Class सञ्चालन गरिने ।

2. पाठ्यक्रम अनुसारको समग्र विषयवस्तुको जानकारी गराइने ।

3. परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउन Tricks and Techniques सिकाइने ।

4. Live Class पछि जुनसुकै समयमा पनि भिडियो हेर्न पाईने ।

5. Live Discussion गर्न सकिने ।

6. हरेक दिन Full Model SET Online Test exam दिन पाईने ।

7. PDF Note तथा Video Recorded Class समेत उपलब्ध गराइने ।

8. नमुना प्रश्नोत्तर सेटहरु पनि प्रदान गरिने ।

9. 10,000 भन्दा बढी बस्तुगत प्रश्नहरू उपलब्ध गराइने ।

थप जानकारीका लागि :-

उडान शैक्षिक केन्द्र

बागबजार यतिप्लाजा, काठमाडौं

फोन नं. 01-5918042, 9864298042, 9865375805, 9809428970, 9749466516