2023-12-11 | मंसिर २५, २०८० Login

NRB Assistant Online Course "A"

 • Category: बैंकिंङ्ग तर्फ
 • Sub-Category: नेपाल राष्ट्र बैंक
 • Course Price: Rs. 6000
 • Course Discount: Rs. 500
 • Course Discounted Price: Rs. 5500
 • Course Status:

  Active

 • Course Type:

  Online


Pay Via eSewa [9864298042]

Send money in esewa with mentioning your name, email and course title in remarks.

More About This Course.

अधिकृत तृतीय अन्तर्गतका अनुभवी प्रशिक्षकहरु:-

डा. सुरेन्द्र महतो (Research part)

तिलक सिंह महरा (Economics Part)

कृृष्ण निरौला(Finance part)

हिम खनाल (Management Part)

तुलसीराम ढकाल (Computer Part)

========================

नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक अन्तर्गतका अनुभवी प्रशिक्षकहरु:-

××××××××××××××××××××××××××××

कृष्ण निरौला ( Banking , Account & Act)

तिलक सिंह महरा (Economics Part)

हिम खनाल (Management Part)

इश्वर अधिकारी (mathematics part)

तुलसीराम ढकाल (Computer Part)

उडान नै किन? Why Udaan?

=============================

✅दैनिक २ घण्टा Live interaction कक्षा

✅Live कक्षा पछि कक्षा जुनसुकै समयमा Recorded Class हेर्न सकिने

✅PDF Note प्रदान गरिने

✅Question & Answer format सिकाइने

𝐔𝐝𝐚𝐚𝐧 𝐒𝐡𝐚𝐢𝐤𝐬𝐡𝐢𝐤 𝐊𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚- "𝐋𝐢𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫" 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 : 𝟎𝟏-𝟓𝟗𝟏𝟖𝟎𝟒𝟐, 𝟗𝟖𝟔𝟒𝟐𝟗𝟖𝟎𝟒𝟐, 𝟗𝟖𝟎𝟗𝟒𝟐𝟖𝟗𝟕𝟎 𝐨𝐫 𝟗𝟕𝟒𝟗𝟒𝟔𝟔𝟓𝟏𝟔