2023-12-11 | मंसिर २५, २०८० Login

नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीय तह ४ "B"

 • Category: बैंकिंङ्ग तर्फ
 • Sub-Category: नेपाल राष्ट्र बैंक
 • Course Price: Rs. 6000
 • Course Discount: Rs. 1000
 • Course Discounted Price: Rs. 5000
 • Course Status:

  Active

 • Course Type:

  Online


Pay Via eSewa [9864298042]

Send money in esewa with mentioning your name, email and course title in remarks.

More About This Course.

This Offer Valid Till Kartik 12
कात्तिक १३ गतेबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह ५ र तह ४ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक तह ४ सहायक द्वितीयका शुरुबाटै नयाँ कक्षा सञ्चालन हुने भएकाले सम्पर्क गर्नुहोला ।

==================================

कक्षा सम्बन्धी जानकारीको लागि

WhatsApp : 986-4298042

Viber : 9865375805 मा Direct Message

गरी वा तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।

Contact: 01-5918042, 9864298042, 9865375805,9809428970

Office Location : Near Tri-Chandra College